Kommunikationsguide för stambytesprojekt

I denna guide får du hjälp att undvika och rätta till missförstånd och otydliga budskap. Hur vi kommunicerar med varandra i ett projekt avgör hur väl vi lyckas och hur lönsamma vi är. Som ledare behöver du fokusera på att optimera samarbetet i projekten eftersom 80 procent av en ledares tid består av kommunikation. Det är många gånger som projektledare får höra att de brustit i kommunikationen.

Den här kommunikationsguiden för stambytesprojekt med kvarboende visar hur du kan genomföra dina projekt med bättre kvalitet, högre effektivitet och framförallt bättre kundservice.

1. Upphandling av byggprojekt

- En digital plattform kan vara avgörande i upphandlingar
- Du kan påverka kommunikationskvalitén redan under planeringsstadiet av projektet
- Byggkonsulten har samma kommunikationsutmaningar som entreprenören
- Effektiv digital kommunikation ger konkurrensfördelar
- En modern plattform som upphandlingsverktyg

2. Förberedelse av bostadsprojekt med kvarboende

- Kommunikation med alla parter är tidskrävande - Digitala verktyg effektiviserar och sparar tid
- Ett trapphus möte är entreprenörens första kontakt med boende
- Enkel tillvalshantering ökar försäljningen
- Undvik installationsfel med hjälp av digitala verktyg
- Digital tillvalsbutik för enklare materialhantering och ökad försäljning

3. När stambytet påbörjas i bostäderna

- Stambytet drabbar de kvarboende
- Kommunikationen är utmanande när flera parter är inblandade i samma projekt
- Bristande kommunikation leder till misstag och ökade kostnader
- HomeRun.net löser hela kommunikationsbehovet
- All väsentlig information är lättillgänglig och organiserad

Rakentajanopas